Taisyklės

 • Būkite pasirengę prekybai 11:00
 • Nepalikite darbo vietos iki 24:00 arba iki kol nepatvirtins organizatoriai
 • Paruoškite maisto dienai į priekį
 • Darbo vietą palikite sutvarkytą ir švarią kaip ir radote
 • Atliekas rūsiuokite – į skirtingus tam specialiai skirtus atliekų konteinerius
 • Jūs patys esate atsakingi už viduje taikomus higienos standartus
 • Gaminantys maistą turi naudoti latekso pirštines
 • Naudoti tik paskirtas vandens kriaukles, kaip numatyta organizatorių
 • Naudojant medinį stovą (Tymo turgelyje), restoranai turi pasirūpinti medžiaga, kuria bus apdengtas medinis stendas. Tiesioginio kontakto tarp maisto ir medinės dalies būti negali.
 • Jei naudojate atvirą ugnį, jūs turite turėti gesintuvą ir ugniai atsparios medžiagos.
 • Dalyvio mokestis turi būti sumoketas prieš atvykstant, kitaip galime prašyti jus palikti darbo vietą, kol apmokejimas bus įvykdytas.

Rules

 • be ready to serve food at 11:00
 • do not leave before 24:00 or before authorized by organizers
 • prepare sufficient food for the day ahead
 • use as little disposables and waste as possible
 • leave your spot as you found it
 • dispose of your trash to the designated waste containers, provided by organizers
 • you yourself are responsible for the hygiene standards applied internally
 • all food handlers should use latex gloves when serving the food
 • use designated water sinks provided by organizers
 • if utilizing wooden stand (Tymo), restaurants should arrange material to cover the wooden stand. No direct contact between the food and the wooden part of stand
 • if you are using open fire, you have to have a fire extinguisher and fire resistant material, to cover the surface under the fire.
 • if you come to event without the payment being complete, we reserve the right to ask you to leave until the payment is done.

PRISIJUNGIMAS/LOGIN: bit.ly/OK_2017

 .